Sembla que manca el connector per al MySQL del PHP que és necessari per al WordPress.